Szkolenia wewnętrzne

METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

DLA KOGO?

Szkolenia dedykowane są nauczycielom akademickim, którzy legitymują się doświadczeniem dydaktycznym.
W miarę dostępności miejsc mogą w nich wziąć udział również doktoranci UG.

JAKI JEST CEL?

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

DLACZEGO WARTO?

Udział w szkoleniach dydaktycznych oferuje pogłębienie kompetencji praktycznych w obszarach wybranych przez uczestnika.

JAKIE SĄ WARUNKI REKRUTACJI?

Zapisy na każde szkolenie prowadzone jest osobno. W przypadku ograniczonej liczby miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na szkolenia realizowane będą w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)
O uruchomieniu szkolenia decydować będzie liczba zgłoszeń.

Wymiar godzin: w zależności od szkolenia
Zajęcia stacjonarne – Biblioteka Ekonomiczna w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

OFERTA SZKOLEŃ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Powrót do poprzedniej strony