Oferta szkoleń zewnętrznych zamówionych

Co proponujemy?

Korzystając z najlepszych praktyk i naszego doświadczenia proponujemy szkolenia i webinaria dla kadry akademickiej i doktorantów pełniących obowiązki dydaktyczne.

Kto może skorzystać z naszych szkoleń?

Uczestnikami mogą być zarówno pracownicy mający już pewne doświadczenie w nauczaniu, jak i ci, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w dydaktyce na poziomie szkolnictwa wyższego.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

  • Nasi Eksperci reprezentują różne dziedziny nauki
  • Korzystamy z wiedzy naukowej w zakresie dydaktyki
  • Pracujemy różnymi metodami
  • Kierujemy się potrzebami naszych Odbiorców
  • Korzystamy z własnych wieloletnich doświadczeń i praktyki
  • Treści szkoleniowe są ściśle dostosowane do uwarunkowań akademickich

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń?

  • Uczestnicy otrzymują dostęp do wiedzy i umiejętności niedostępnych w szkoleniach prowadzonych przez firmy komercyjne
  • Proponujemy sprawdzone rozwiązania
  • Nabyte podczas szkoleń umiejętności przekładają się na wyższą jakość dydaktyki
  • Uczelnia uzyskuje przewagę nad innymi instytucjami edukacyjnymi w szkolnictwie wyższym

Kto prowadzi szkolenia?

Nasz Zespół to aktywni i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Gdańskiego, którzy posiadają umiejętności i bogatą praktykę jako trenerzy w obszarach akademickich. W naszej pracy szkoleniowej czerpiemy zarówno z własnych doświadczeń jak i z ciągłego podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w rozmaitych formach doskonalenia zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jakie tematy możemy zaproponować?

  • Tutoring akademicki
  • Gamifikacja, Game-based learning, inqury-based education, e-larning, blended-learning
  • Neurodydaktyka
  • Metody dynamizujące edukację akademicką
  • Podejścia dydaktyczne rozwijające zaangażowanie studentów
  • Ocenianie kształtujące w edukacji wyższej
  • Metoda “Challenge based learning” (uczenie w oparciu o wyzwania) w szkole wyższej
  • Metoda “Flipped classroom” (odwróconej sali) w szkole wyższej
  • Metoda “Appreciative Inquiry” (dociekania doceniającego) w szkole wyższej
  • Metoda pracy asynchronicznej w szkole wyższej
  • Inspiracje konstruktywistyczne w edukacji akademickiej – idee, metody, narzędzia
  • Indywidualne style studiowania – wstęp do diagnozy potrzeb i potencjałów studentek i studentów
  • “Feedback” & “feedforward” jako metody dostarczania informacji zwrotnej
  • TAO – Transformatywna autoobserwacja jako narzędzie samodoskonalenia w praktyce dydaktyki akademickiej
  • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja w kontekście akademickim
  • Umiejętności interpersonalne (np. komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej)
  • Umiejętności osobiste (radzenie sobie z trudnymi emocjami w pracy akademickiej
  • Praca metodą facylitacji i moderacji
  • Metody problemowe w dydaktyce
  • Zarządzanie czasem na wielu polach aktywności zawodowej
  • Rubrics – tabele oceniania w dydaktyce akademickiej
  • Empatia w komunikacji nauczyciela i studenta. Wprowadzenie do NVC (Non Violent Communication)

Zapraszamy do kontaktu: cddit@ug.edu.pl

Powrót do strony głównej