Portfolio a dziennik uczenia się – czy na pewno to samo i czemu to służy? Sprawdzone przepisy na owocne samokształcenie

prowadząca: dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG

Portfolio studenta należy do bardzo twórczych i niekiedy wymagających narzędzi samokształcenia. W praktyce dydaktycznej służą przeważnie ocenianiu studentów. Bywa często utożsamiane z dziennikiem uczenia się (learning diary). Podczas webinaru chcę pokazać uczestnikom podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwiema koncepcjami oraz ich praktyczną realizacją, ale też ukazać ich szerszy i głębszy wymiar, aniżeli tylko jako narzędzi ewaluacji pracy własnej studentki lub studenta. Pokazane zostaną przykłady i formuły portoflio oraz dzienników uczenia się, fragmenty ich autentycznych komponentów oraz refleksji w nich zamieszczanych. Dodatkowo, przedstawię też opcję portfolio nauczyciela, o którego składzie i treści możemy wspólnie porozmawiać. W dobie szumu informacyjnego i natłoku treści, wśród których obracamy się jako wykładowcy, warto odnaleźć własną formę i system organizacji materiałów oraz źródeł, z jakich korzystamy.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/piWv7GMQTC (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: bez ograniczeń
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci


Wymiar szkolenia: 4 godziny (warsztat on-line)


Termin: 26.04.2024 r. 16:00-19:00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony