Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym „Mistrzowie dydaktyki”
w ramach POWER
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w kształceniu nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej.

Zadania nauczycieli akademickich w ramach realizacji projektu:

  • Udział w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Oslo) w celu odbycia szkolenia. W warunkach zagrożenia epidemicznego realizowane są kursy on-line.
  • Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego (około 5 miesięcy) w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
  • Współpraca przy ewaluacji projektu i przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu.

 

W projekcie bierze udział 66 nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Gdańskiego

Realizacja zadań w ramach projektu rozpoczęła się w roku akademickim 2020/2021.

Okres realizacji przedmiotu umowy: do 31.12.2022 roku.

„Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej”

Celem projektu jest wdrożenie do praktyki na polskich uczelniach prowadzenia zajęć w oparciu o opracowany model tutoringu i z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz z uwzględnieniem autonomicznego podejścia uczelni. Model tutoringu został udostępniony w październiku 2019 r. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kadry akademickiej w stosowaniu metody tutoringu oraz stosowanie ww. formy ukierunkowanej na wsparcie wybitnie zdolnych studentów.

Zadania nauczycieli akademickich w ramach realizacji projektu:

  • Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem modelu tutoringu oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć w formie tutoringu podczas niepełnego cyklu kształcenia – co najmniej 3 semestry w ramach studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning).
  • Udział w ewaluacji wdrażania modelu tutoringu i ewaluacji projektu.

W projekcie bierze udział 34 nauczycieli akademickich i 25 studentów z Uniwersytetu Gdańskiego:

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego