III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Szkoły Wyższej

Transformacje krajobrazu szkolnictwa wyższego

Viva Dydaktyka!

Stojąc na przeciwpowodziowym wale, wpatrzona w nurt, zdałam sobie sprawę, że – mimo wszelkich niebezpieczeństw – zawsze lepsze będzie to, co jest w ruchu, niż to, co w spoczynku; że szlachetniejsza będzie zmiana niż stałość...

Olga Tokarczuk, Bieguni

Współczesna akademia jest miejscem nieustannych zmian, które obejmują zarówno nowe konteksty społeczne, młodzież i nauczycieli akademickich, jak i rozwiązania instytucjonalne. Źródłem owych zmian mogą być wewnętrzne potrzeby społeczności akademickiej, ale także są one generowane przez otoczenie społeczne i wyzwania cywilizacyjne.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji wokół zagadnienia transformacji w szkolnictwie wyższym na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym, międzyorganizacyjnym oraz globalnym. Pragniemy skoncentrować się na kwestii dydaktyki szkoły wyższej z perspektywy uczestników i organizatorów procesów kształcenia. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do indywidulnych nauczycieli akademickich, pragnących podzielić się swoją wiedzą praktyczną, ekspercką lub naukową, jak też do osób poszukających inspiracji w obszarze dydaktyki akademickiej.

Zależy nam również na obecności i konsolidacji środowiska absolwentów programu „Mistrzowie Dydaktyki”, którzy są ambasadorami zmian w ostatnich latach w wielu ośrodkach akademickich. Sądzimy, iż potencjał tkwiący w tej grupie akademickiej wart jest pielęgnowania i rozwijania.

Na poziomie instytucjonalnym i międzyorganizacyjnym coraz bardziej widoczne i znaczące na mapie polskiego szkolnictwa wyższego są centra wspierające dydaktykę akademicką. Dlatego też stawiamy sobie za cel integrowanie przedstawicieli tych jednostek oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy nimi, z nadzieją na tworzenie sieci podmiotów troszczących się o transformację w dydaktyce również na poziomie instytucjonalnym.

Ponieważ uważamy wielobarwność krajobrazów za wartość, także i program naszego wydarzenia jest bardzo zróżnicowany - zarówno pod względem form spotkań, potencjalnych grup docelowych, ale i „języków” opisu dydaktyki szkoły wyższej. Stąd też, w programie przewidujemy refleksje nad praktyką dydaktyczną, debaty i spotkania dyskusyjne, sieciowanie absolwentów programu „Mistrzowie Dydaktyki” oraz zespołów zaangażowanych w uczelniane centra dydaktyczne, prezentacje wyników badań naukowych wokół dydaktyki, i w końcu udział w otwartych forach wymiany dobrych praktyk.

Proponujemy w związku z tym następujące formy uczestnictwa: pakiet inspiratora, pakiet poszukiwacza inspiracji oraz pakiet sieciarza (szczegóły w zakładce 'Rejestracja').

Konferencję Viva Dydaktyka patronatem honorowym objął Minister Nauki Dariusz Wieczorek

Konferencję Viva Dydaktyka patronatem honorowym objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Program

Ramowy program Konferencji

Dzień 1

16 czerwca 2024 r.

Dzień 2

17 czerwca 2024 r.

Dzień 3

18 czerwca 2024 r.

Rejestracja

Wybierz formę uczestnictwa i zarejestruj się!

...
Pakiet Inspiratora
stragan dydaktyczny
Zgłoszenie straganu dydaktycznego polega na przedstawieniu pomysłu dydaktycznego, który dotyczy praktyki. Oferujemy stoisko straganu w otwartej przestrzeni forum wymiany dobrych praktyk, które będziecie Państwo mogli zaaranżować indywidualnie, zgodnie ze swoim pomysłem. Stoisko umożliwia np. zaprezentowanie w postaci fizycznej pomocy dydaktycznych, materiałów lub innych artefaktów wykorzystywanych podczas zajęć ze studentami.

Termin zgłaszania wystąpień:

30.04.2024

Termin akceptacji propozycji:

7 dni od zgłoszenia

Termin rejestracji:

15.05.2024

Termin wnoszenia opłat:

 

• Głoszę na pewno! (opłata „early bird”):

15.04.2024

• Poczekajcie, a przyjadę (opłata standardowa):

15.05.2024

...
Pakiet Inspiratora
referat naukowy
Referaty zostaną ułożone w sesje tematyczne. Przewidywany czas na każdy referat: 20 minut. Zgłoszenia do sesji naukowych podlegają procesowi podwójnej recenzji abstraktu.

Termin zgłaszania wystąpień:

30.04.2024

Termin akceptacji propozycji:

7 dni od zgłoszenia

Termin rejestracji:

15.05.2024

Termin wnoszenia opłat:

 

• Głoszę na pewno! (opłata „early bird”):

15.04.2024

• Poczekajcie, a przyjadę (opłata standardowa):

15.05.2024

...
Pakiet Inspiratora
poster
W trakcie wydarzenia zostanie zorganizowana sesja posterowa, podczas której Autor/Autorzy posteru będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych lub zilustrować doniesienia z praktyki i odpowiedzieć na pytania innych uczestników konferencji. Postery zostaną wydrukowane i ustawione przez organizatorów Konferencji.
Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania i przesłania plakatu można znaleźć tutaj.

Termin zgłaszania wystąpień:

30.04.2024

Termin akceptacji propozycji:

7 dni od zgłoszenia

Termin rejestracji:

15.05.2024

Termin wnoszenia opłat:

 

• Głoszę na pewno! (opłata „early bird”):

15.04.2024

• Poczekajcie, a przyjadę (opłata standardowa):

15.05.2024

...
Pakiet Inspiratora
sesja tematyczna / sympozjum
Zgłoszona sesja tematyczna obejmuje maksymalnie 4 referaty różnych autorów, które odnoszą się do wspólnej problematyki wyrażonej w tytule sesji. Czas trwania sesji: 90 min.

Termin zgłaszania wystąpień:

30.04.2024

Termin akceptacji propozycji:

7 dni od zgłoszenia

Termin rejestracji:

15.05.2024

Termin wnoszenia opłat:

 

• Głoszę na pewno! (opłata „early bird”):

15.04.2024

• Poczekajcie, a przyjadę (opłata standardowa):

15.05.2024

...
Pakiet Poszukiwacza Inspiracji
Zgłoszenie Poszukiwacza Inspiracji polega na udziale w konferencji z pasją, otwartością i ciekawością, ale bez wystąpienia.

Termin rejestracji:

15.05.2024

Termin wnoszenia opłat:

 

• Gotowy na wszystko! (opłata „early bird”):

15.04.2024

• Prokrastynator (opłata standardowa):

15.05.2024

...
Pakiet Sieciarza
Zaproszenie adresowane jest do absolwentów programu Mistrzowie Dydaktyki oraz centrów wspierających dydaktykę w Polsce i polega na współkreowaniu otwartej przestrzeni dialogu podczas spotkań sieciujących i forum dobrych praktyk.

Termin rejestracji:

15.05.2024

Termin wnoszenia opłat:

 

• Narzędzia w gotowości! (opłata „early bird”):

15.04.2024

• Kompletuję skrzynkę! (opłata standardowa):

15.05.2024

Rejestracja
Aby zgłosić udział w Konferencji należy kliknąć w poniższy przycisk i wypełnić formularz.
  Zarejestruj się!
Opłata konferencyjna
Opłata obejmuje udziału w Konferencji, materiały konferencyjne oraz udział w przerwach kawowych i wyżywienie w trakcie Konferencji.
Dane do przelewu:

Nr konta:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Tytuł przelewu:

K30G-24 | Imię i Nazwisko uczestnika

Wysokość opłaty:

Opłata "early bird":

550 zł

Opłata standardowa:

650 zł

Abstrakt
Abstrakt wystąpienia (stragan dydaktyczny, referat naukowy, poster naukowy lub ilustrujący doniesienia z praktyki, wystąpienie w sesji tematycznej) należy przesłać w terminie do 30 kwietnia. Aby zgłosić abstrakt należy kliknąć w poniższy przycisk i wypełnić formularz.
  Zgłoś abstrakt!
Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania i przesłania plakatu można znaleźć tutaj

Miejsce

Uniwersytet Gdański, Kampus Oliwa

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

dr Ewa Szymczak, prof. UG

dr Beata Karpińska-Musiał

dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

dr Wojciech Glac, prof. UG

dr Jarosław Jendza

dr Grzegorz Grzegorczyk

mgr Anna Osińska

mgr Krzysztof Dmochowski

Komitet programowy

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

dr Ewa Szymczak, prof. UG

dr Beata Karpińska-Musiał

dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

dr Wojciech Glac, prof. UG

dr Jarosław Jendza

dr Grzegorz Grzegorczyk

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego

e-mail: cddit@ug.edu.pl

telefon: (58) 523-14-19

www: cddit.ug.edu.pl