English for Didactic Purposes

prowadzące: mgr Adriana Ruta-Wojciechowska, mgr Irena Moszczyńska-Janicka, mgr Monika Mechlińska-Pauli

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji językowych nauczycieli akademickich w kontekście ich pracy dydaktycznej. Szkolenie będzie obejmowało tematykę związaną z wystąpieniami publicznymi, prezentacjami, interakcjami na sali wykładowej i ćwiczeniowej oraz udzielaniem informacji zwrotnej. Uczestnicy poznają narzędzia językowe umożliwiające efektywną pracę dydaktyczną w języku angielskim. Spotkania będą również okazją do praktycznego przećwiczenia nowo zdobytych umiejętności. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego uczestników to B2.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/29g2Azgfqq (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 12 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia: 12 godzin (warsztat stacjonarny – 4 x 3 godziny)

Termin: Część I: 06.03.2024 r. 16:00-18:30 / Część II: 13.03.2024 r. 16:00-18:30
Część III: 27.03.2024 r. 16:00-18:30 / Część IV 03.04.2024 r. 16:00-18:30


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony