O czasopiśmie

W czasopiśmie Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów (ISSN 2451-1862) publikowane są teksty Studentów, które powstały podczas spotkań tutorskich i teksty będące zbiorem doświadczeń tutorskich Nauczycieli akademickich. W pierwszym numerze znalazły się eseje i artykuły, które powstały w czasie realizacji programu TUTOR na Wydziale Oceanografii i Geografii. Tematyka artykułów jest tak różna, jak różne są zainteresowania naszych Studentów i Tutorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów tutoringu akademickiego do publikowania tekstów w czasopiśmie Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów. Artykuły w wersji elektronicznej, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać na adres tutee@ug.edu.pl.

Harmonogram publikacji zeszytów: marzec, czerwiec