Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela i studenta

(mapowanie literatury, przygotowanie publikacji w języku obcym, tworzenie testów i quizów, generowanie grafiki, awatarów video, prezentacji, głosu, muzyki)

prowadząca: dr Anna Kot

Celem szkolenia jest omówienie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy studentów, jak i nauczycieli akademickich – dydaktyce i nauce. Zaprezentowane zostaną m.in. aplikacje pozwalające na:

 • mapowanie literatury – analiza i wizualizacja literatury naukowej w zakresie danej dziedziny/zagadnienia. Pokazane zostaną narzędzia wykorzystujące zarówno „drzewo cytowań” np. Inciteful, jak również bazujące na podobieństwu słów kluczowych, abstraktów itp. np. ConnectedPapers,
 • tworzenie baz wiedzy opartych na sztucznej inteligencji np. Ubblu,
 • generowanie:
  • grafiki np. Midjourney
  • avatarów np. D-ID,
  • głosu np. Verbatik,
  • muzyki np. Mubert.
 • poprawę błędów gramatycznych i językowych oraz stylu (naukowy) w przygotowywanych publikacji np. Trinka,
 • zarządzanie bibliografią i przypisami bibliograficznymi oraz do organizację źródeł podczas pisania prac naukowych np. Zotero

Uwaga: Uczestnicy muszą mieć laptopy z dostępem do Internetu.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/Vj0jhRD0mc 
(dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 12 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)

Wymiar szkolenia: 12 godzin (warsztat stacjonarny)

Termin: Część I: 04.03.2024 r. 15:00-20:00  / Część II: 05.03.2024 r. 15:00-20:00  

Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem