Oferta szkoleń wewnętrznych dla nauczycieli akademickich UG

KURSY, NA KTÓRE REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ WE WRZEŚNIU:

KURSY, NA KTÓRE REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ W PAŹDZIERNIKU:

ZAPLANOWANE NA DALSZĄ CZĘŚĆ SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023:

ZREALIZOWANE W POPRZEDNICH LATACH AKADEMICKICH:

  • Oferta szkoleń w roku akademickim 2021/2022
  • Powrót do strony głównej