Skuteczna lektura tekstów przez studentów

prowadząca: dr Helena Draganik

Sposoby zachęcania studentów do efektywnego czytania tekstów i egzekwowania efektów lektury.
Przeszkody i trudności w trakcie zajęć z tekstem i możliwości zaradzenia im.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/HZzUaMy32F (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 20 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia: 3 godziny (warsztat stacjonarny)


Termin: 18.03.2024r. 16:00-19:00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony