Rekrutacja na tutoring

Zgodnie z Zarządzeniem nr 121/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2022 roku rekrutacja studentów i doktorantów na tutoriale prowadzone w semestrze zimowym odbywa się do dnia 31 października, a w semestrze letnim – do dnia 31 stycznia.

Rekrutację studentów na tutoriale realizowane na poszczególnych wydziałach prowadzą Koordynatorzy Wydziałowi, w porozumieniu z Tutorami, a rekrutację doktorantów prowadzi Dyrektor Szkoły Doktorskiej lub osoba przez niego wskazana.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA ADRES EMAIL
WYDZIAŁ BIOLOGII dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG agnieszka.kowalkowska@ug.edu.pl
WYDZIAŁ CHEMII dr Aleksandra Walewska aleksandra.walewska@ug.edu.pl
WYDZIAŁ EKONOMICZNY dr Dorota Książkiewicz dorota.ksiazkiewicz@ug.edu.pl
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY dr Aleksandra Wierucka aleksandra.wierucka@ug.edu.pl
WYDZIAŁ HISTORYCZNY dr hab. Magdalena Nowak prof. UG magdalena.nowak@ug.edu.pl
WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI dr Piotr Arłukowicz, prof. UG piotr.arlukowicz@ug.edu.pl
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH dr Jarosław Jendza jaroslaw.jendza@ug.edu.pl
WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII dr hab. Urszula Janas prof. UG urszula.janas@ug.edu.pl
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI dr Marcin Michalak m.michalak@prawo.ug.edu.pl
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA dr Monika Woźniak monika.wozniak@ug.edu.pl
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII dr Wioletta Żmudzińska wioletta.zmudzinska@ug.edu.pl