O mentoringu

„Mieć mentora”, „być mentorem” – cóż to oznacza? Termin „mentoring” jest znany powszechnie w różnych środowiskach profesjonalnych. Źródłowo głównie biznesowym, w którym pracownicy przechodzą procesy mentorskie na początku zatrudnienia na nowym stanowisku. Bywa, że mentoring odbywa się też już w trakcie pracy, po jakimś czasie, gdy trzeba zmierzyć się z nowymi wyzwaniami albo gdy nadchodzą różnego rodzaju kryzysy i zdarzenia węzłowe, krytyczne.

Jednak mentoring nie ma zastosowania wyłącznie w obszarze biznesu, pracy korporacyjnej, w firmach. Jest obecny wszędzie tam, gdzie pracuje się z ludźmi, a taką przestrzeń współpracy tworzy również uniwersytet. Esencją pracy akademickiej jest właśnie praca z ludźmi – przede wszystkim studentami, ale też współbadaczami i dydaktykami, z którymi realizujemy badania oraz projekty dydaktyczne lub naukowe.

Nikt nie staje się doskonałym dydaktykiem, jak też naukowcem, od razu, od początku swojego zatrudnienia na danym stanowisku. Doskonalenie zawodowe, rozwój zawodowy w danej roli i funkcji to proces, który trwa czasem krócej, czasem dłużej w zależności od uprzedniego doświadczenia i praktyki zawodowej w danym obszarze. Cenne jest każde wsparcie, którego można oczekiwać i je otrzymać na początku tego zwykle długiego procesu.

Takiego wsparcia może udzielić mentor/mentorka. Osoba już doświadczona w zakresie określonych kompetencji i wiedzy, chętna podzielić się nimi z nowoprzybyłą, mniej doświadczoną osobą. Mentoring jest procesem kilku, czasem kilkunastu spotkań, mniej lub bardziej instytucjonalnie określonych i zaplanowanych, podczas których Mentorzy pracują z Mentees nad wprowadzeniem ich w arkana i specyfikę pracy – tutaj akademickiej. Począwszy od pierwszego spotkania, na którym w aurze otwartej rozmowy rozpoznaje się największe potrzeby Mentee, po ostatnie, kiedy Mentee uzyskuje pewność i spokój związany ze stawianymi przed nią/nim zawodowymi wymaganiami lub oczekiwaniami. Kiedy dociera do swoich obaw i je niweluje przy pomocy Opiekuna -Mentora.

Mentoring przybiera różne formy. Może wcale nie być mentoringiem instytucjonalnie zorganizowanym, a tym bardziej narzuconym (tak bywa w korporacjach). Nie jest obowiązkowy, szczególnie w uniwersytecie. Jest opcją, z której można skorzystać. To forma spersonalizowanego doradztwa, bliższego tutoringowi niż coachingowi. Mentor wie więcej niż Mentee, ale nie traktuje procesu jako edukacji formalnej. Pracuje pytaniami, jak w coachingu, ale udziela nowych kontekstów, poszerza perspektywę, personalizuje rozwiązania oparte o dowody i doświadczenia innych, jak w tutoringu. Służy wiedzą i doświadczeniem, czasem w sposób nieotwarty i nieoczywisty. Mentorzy bywają niejawni/nieuświadamiani, gdy ktoś intuicyjnie spogląda na kolegę lub koleżankę w pracy i wzoruje się na jego/jej zachowaniach lub postawach. Mogą być, dla kontrastu, przydzielani formalnie przez organizację, tj. przez osobę na kierowniczym stanowisku, która zna kulturę organizacji i oczekuje, że nowy pracownik zostanie z nimi zapoznany przez wskazanego mentora/mentorkę.

Mentoring oferowany w CDDiT to bardzo otwarta, zapraszająca forma wsparcia oferowana pracownikom dydaktycznym oraz naukowo – badawczym Uniwersytetu Gdańskiego. Do współpracy i dialogu zapraszają doświadczeni Eksperci Centrum, dydaktycy i badacze edukacji, certyfikowani tutorzy, coachowie oraz mentorzy po akredytowanych, specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wpisujemy mentoring w pejzaż działalności Centrum wiedząc, że dobra i profesjonalna dydaktyka akademicka nie stanowi oczywistości w polskim uniwersytecie, ani warunku brzegowego rozpoczęcia pracy akademickiej. Bywa wręcz obiektem kontrowersji i dyskusji w procesach ewaluacji zawodowej i kwestii uprawiania jej jako dyscypliny naukowej. Stąd też oferujemy mentoring – spotkania w dowolnej i zindywidualizowanej formule, wybranej przez zainteresowanych Akademików i Akademiczki, z mentorami naszego Centrum zależnie od obszaru problemowego i zakresu potrzeb. Naszym głównym obszarem mentorskiego wsparcia czynimy dydaktykę akademicką, chcąc dzielić się przede wszystkim bardzo szerokim i wieloletnim doświadczeniem w pracy ze studentami. Nie wykluczamy jednak pomocy w strukturyzowaniu własnej kariery akademickiej, problemach komunikacyjnych, relacyjnych oraz instytucjonalnych.

Serdecznie zapraszamy!

(opracowała: Beata Karpińska-Musiał)