dr Aleksandra Wierucka

dr Aleksandra Wierucka

Jestem kulturoznawczynią i tutorką akademicką; uważam, że w naszym systemie edukacji można wiele zrobić w kierunku współpracy ze studentami – współczesne metody dydaktyczne dają nam zupełnie nowe możliwości. Pracuję w Instytucie Badań nad Kulturą, naukowo zajmuję się przemianami kulturowymi w grupach rdzennych mieszkańców Amazonii.

dr Dorota Godlewska-Werner

dr Dorota Godlewska-Werner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Zawodowo zainteresowana rozwojem pracowników, zachowaniami efektywnymi i kontrproduktywnymi w organizacjach oraz szeroko rozumianym przywództwem. Naukę łączy z praktyką, współpracując z organizacjami jako konsultantka, trenerka i coach wspierając rozwój kompetencji miękkich. Jest absolwentką projektu Masters of Didactics realizowanego w Ghent University w ramach POWER.

dr Anna Kot

dr Anna Kot

Studia magisterskie ukończyła w 2003 r., natomiast stopień doktora nauk społecznych w zakresie Pedagogiki uzyskała w 2017 r. Od 2004 r. zatrudniona w Sekcji Dydaktyki Biologii Wydziału BGiO UG, a od 2013 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii.

dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG

dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG

Jestem lingwistką i filozofką, która oprócz pasji naukowej i ciągłego uczenia się kolejnych języków bardzo dużą wagę przykłada zarówno do kształcenia studentów, jak i do kształtowania ich systemów wartości. Podczas zajęć dydaktycznych najważniejszą kwestią jest dla mnie tworzenie motywacyjnego kontekstu procesu edukacyjnego oraz angażowanie każdego uczestnika zajęć. Oprócz ukończonych studiów filozoficznych jestem też absolwentką czterech filologii (polonistyki, anglistyki, rusycystki i slawistyki), a naukowo zajmuję się przekładoznawstwem (również w ujęciu filozoficznym), komparatystyką lingwistyczną, dydaktyką oraz językami regionalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem języka kaszubskiego. Od ponad 10 lat pracuję w Instytucie Filologii Polskiej UG, wykłady prowadziłam też na innych uczelniach w Polsce i za granicą.

dr Beata Mańkowska

dr Beata Mańkowska

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii, psychologiem klinicznym, specjalistką w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, trenerką warsztatu i treningu psychologicznego oraz psychoterapeutką nurtu psychodynamicznego.

Moje zainteresowania naukowe związane są z obszarem stresu w miejscu pracy oraz wypalenia zawodowego jako jego długofalowej konsekwencji. Badam uwarunkowania oraz złożone mechanizmy wypalenia, gdyż kompletna wiedza w tym zakresie gwarantuje skuteczną profilaktykę.

Od lat łączę pracę naukową z praktyką, prowadząc szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych oraz metodycznych dla szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza nauczycieli różnych poziomów edukacji.

Jestem promotorką idei superwizji oraz jej powszechnego stosowania w różnych środowiskach zawodowych jako formy metodycznego wsparcia i rozwoju chroniącego przed wypaleniem i utratą zdrowia. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników instytucji pomocy społecznej czy rodzin zastępczych potwierdza pozytywne owoce tejże praktyki.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz amerykańskiego towarzystwa naukowego: Society for Occupational Health Psychology.

 

 

dr Piotr Arłukowicz, prof. UG

dr Piotr Arłukowicz, prof. UG

W pracy na Uczelni, od strony naukowej, interesuję się grafiką, animacją oraz symulacjami 3D oraz ich zastosowaniami w wizualizacji problemów naukowych, często z pogranicza różnych dziedzin, głównie technicznych i przyrodniczych. Od strony dydaktycznej pasjonuje mnie stosowanie metod wypracowanych w tutoringu oxfordzkim i przekładanie ich na specyfikę i charakter przedmiotów typowo ścisłych, w których niektóre rozwiązania zawodzą lub są nieefektywne. Poszukuję metod pracy oraz nowych sposobów na tutoring w informatyce, czyli wszędzie tam, gdzie nie tylko wiedza merytoryczna jest podstawą, ale też i proces, działanie, a mniej jest miejsca na swobodne interpretacje i dyskusje o różnych punktach widzenia. Jestem akredytowanym tutorem pierwszego stopnia według Collegium Wratislaviense oraz absolwentem projektu Masters of Didactics z ośrodkiem w University College of London.