Szkolenia wewnętrzne

METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

DLA KOGO?

Szkolenia dedykowane są nauczycielom akademickim, którzy legitymują się doświadczeniem dydaktycznym.
W miarę dostępności miejsc mogą w nich wziąć udział również doktoranci UG.

JAKI JEST CEL?

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

DLACZEGO WARTO?

Udział w szkoleniach dydaktycznych oferuje pogłębienie kompetencji praktycznych w obszarach wybranych przez uczestnika.

JAKIE SĄ WARUNKI REKRUTACJI?

Zapisy na każde szkolenie prowadzone jest osobno. W przypadku ograniczonej liczby miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.Zapisy na szkolenia realizowane były w terminie: od 20.02.2023 r. (godz. 8:00) do 24.02.2023 r. (godz. 12:00)

Wymiar: od 3 do 15 godzin w zależności od szkolenia
Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie CDDiT – budynek Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie (ul. Armii Krajowej 110).


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

OFERTA SZKOLEŃ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023:

Zrealizowane:

Odwołane:

  • Oswajanie z różnorodnością społeczno-kulturową / trening antydyskryminacyjny
  • Potencjał z kieszeni – stwórz atrakcyjne materiały wideo
  • Powrót do poprzedniej strony