Wypalenie zawodowe – groźba czy nieuchronna konsekwencja chronicznego stresu w miejscu pracy?

prowadząca: dr Beata Mańkowska

Celem szkolenia jest uświadomienie powszechnego charakteru oraz wysokiego ryzyka rozwoju wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela akademickiego, a także poznanie jego źródeł i możliwości przeciwdziałania.


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 15 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 6 godzin (warsztat stacjonarny)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony