Szkolenia wewnętrzne

ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY

DLA KOGO?

Szkolenia dedykowane są nauczycielom akademickim, którzy chcą doskonalić kompetencje miękkie pozwalające realizować zadania zawodowe.
W miarę dostępności miejsc mogą w nich wziąć udział również doktoranci UG.

JAKI JEST CEL?

Celem jest poszerzanie kompetencji, szczególnie w obszarze komunikacji i efektywnej współpracy w zespołach.

DLACZEGO WARTO?

W procesie dydaktycznym i codziennej pracy akademickiej istotna jest nie tylko wiedza specjalistyczna, ale także umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja oraz elastyczność w adaptacji do zmian. Te aspekty nie tylko ułatwiają pracę, ale także tworzą pozytywną atmosferę, sprzyjającą efektywnemu uczeniu się i rozwojowi zarówno nauczycieli, jak i studentów.

JAKIE SĄ WARUNKI REKRUTACJI?

Zapisy na każde szkolenie prowadzone jest osobno. W przypadku ograniczonej liczby miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na szkolenia realizowane będą w terminie: od 12 października 2023 r. (godz. 8:00) do 18 października 2023 r. (godz. 12:00)
O uruchomieniu szkolenia decydować będzie liczba zgłoszeń.

Wymiar: od 3 do 18 godzin w zależności od szkolenia
Zajęcia stacjonarne – Biblioteka Ekonomiczna w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

OFERTA SZKOLEŃ NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
 

UWAGA! Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w którymś szkoleniu, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem CDDiT

Zakończone:

Odwołane:

Powrót do poprzedniej strony