Twórczo i aktywizująco w pracy z tekstem naukowym – czyli jak wspierać studentów w lekturze treści trudnych

prowadzący: dr Jarosław Jendza

W trakcie warsztatu poznamy i przećwiczymy różnorodne techniki umożliwiające młodzieży akademickiej angażującą pracę w tekstem naukowym. W efekcie uzyskamy gotowe pomysły i rozwiązania na twórczą realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tekstu.

  Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg5NzAyYmItNDdmNi00ZDNjLTgxOWMtYmNiNmYzODJmMzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22fcad1720-9d37-4c7d-a7f9-6f49995c1947%22%7d

  Link do zapisów: https://forms.office.com/r/VRnAe5Za4T

Liczba dostępnych miejsc – bez ograniczeń

Szkolenie on-line – 4 godziny


04.03.2022 r. (piątek) godz. 16.00-19.00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony