Szkolenia i warsztaty doskonalące

METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

DLA KOGO?

Zróżnicowane tematycznie szkolenia i warsztaty dedykowane są wszystkim zainteresowanym nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim.

CEL

Celem szkoleń i warsztatów jest rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

TEMATY SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DO WYBORU*

Prosimy o kliknięcie na tytuł, aby zapoznać się z opisem szkolenia/warsztatu i wypełnić formularz zgłoszeniowy:

* tematy nie stanowią bloku szkoleniowego – w zależności od potrzeb można zapisać się na dowolną liczbę wybranych przez siebie szkoleń i warsztatów

DLACZEGO WARTO?

Udział w wybranym przez nauczyciela akademickiego szkoleniu/warsztacie oferuje pogłębienie posiadanych kompetencji praktycznych w obszarze zagadnień obejmujących: metody kształcenia, innowacyjne metody dydaktyczne i narzędzia.

WARUNKI REKRUTACJI?

Każdy nauczyciel akademicki UG może wziąć udział w rekrutacji – zapisy na każde szkolenie prowadzone są osobno. W przypadku ograniczonej liczby miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie przekazane zostaną Uczestnikom drogą mailową.


Zapisy na wszystkie szkolenia/warsztaty w terminie 24 – 28 stycznia 2022 r. (od godz. 8.00)


Wymiar – od 4 do 6 godzin w zależności od szkolenia/warsztatu


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony