Kurs dydaktyczny

TUTORING AKADEMICKI DLA PRAKTYKÓW – KURS DOSKONALĄCY II STOPNIA

DLA KOGO?

Kurs dedykowany jest nauczycielom-tutorom, którzy posiadają doświadczenie prowadzenia spotkań tutorskich ze studentami.

CEL KURSU

Kurs, oparty na diagnozie potrzeb uczestników podczas rozmowy wstępnej i przewidujący po części szkoleniowej dedykowany follow-up, poświęcony jest doskonaleniu wiedzy i umiejętności oczekiwanych od tutorów i tutorek już praktykujących tutoring indywidualny lub grupowy, będących po realizacji kursu tutorskiego 1. Stopnia. Program kursu przewiduje rozwinięcie teoretycznych i praktycznych uwarunkowań współczesnego wdrażania tutoringu w szkolnictwie wyższym, pogłębienie wiedzy na temat jego antropologiczno – komunikacyjnych podstaw. Zajęcia oparte będą na dyskusjach grupowych oraz analizie studiów przypadku i dobrych praktyk z polskich i zagranicznych uczelni. Część praktyczna obejmie przede wszystkim analizę dotychczasowej praktyki tutorskiej samych uczestników, wzbogaconej o dobre praktyki innych realizacji tutoringu. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy tutorów, udzielenie im pogłębionej informacji zwrotnej nad praktyką dydaktyczną, zbudowanie przestrzeni dla możliwych projektów własnych wdrożeń i innowacyjnej realizacji tutoringu w oparciu o badania w działaniu i autorefleksję.

PROGRAM KURSU

Moduł 1: Podstawy antropologiczne, makro- i mikro-społeczne tutoringu w szkolnictwie wyższym (8h)
Moduł 2: Odsłony tutoringu akademickiego na uniwersytecie (8h)
Moduł 3: Akademicy jako tutorzy: refleksja, kompetencja, teoria osobista na temat kształcenia (8h)
Moduł 4: Studenci jako tutees (8h)

DLACZEGO WARTO?

Przyjrzysz się własnym doświadczeniom dydaktycznym i omówisz je pod okiem doświadczonych specjalistów w odniesieniu do założeń do tutoringu – edukacji spersonalizowanej. Będziemy zwracać uwagę na podniesienie jakości pracy dydaktycznej, szczególnie w pracy z pojedynczym studentem lub studentką. Poznanie podejścia tutorskiego pomoże inaczej spojrzeć na nauczanie innych, a nawet może odnowić pasję nauczycielską.

WARUNKI REKRUTACJI?

Praktyka tutorska. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie zostaną przekazane Uczestnikom drogą mailową.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/HhAcjjFCH8 (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy na kurs realizowane będą w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 5 marca 2024 r. (godz. 12:00)


Liczba dostępnych miejsc: 20

Kurs realizowany w formule stacjonarnej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych, w tym:
– rozmowa wstępna ze wszystkimi zakwalifikowanymi uczestnikami (diagnoza potrzeb) – 2 godz. dydaktyczne,
– kurs zasadniczy (4 moduły po 8 godz. dydaktycznych) – 32 godz. dydaktyczne,
– follow up, interwizje grupowe – 6 godz. dydaktycznych.


Czas trwania:  marzec 2024 r. – czerwiec 2024 r.


Udział w kursie potwierdzony certyfikatem

SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

 

 

08.03.2024 r. (piątek) w godz. 17:00-18:30 (2h).
dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG
dr Dorota Godlewska-Werner
05.04.2024 r. (piątek) w godz. 14:00-20:00 (8h)
dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG
19.04.2024 r. (piątek) w godz. 14:00-20:00 (8h)
dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG
17.05.2024 r. (piątek) w godz. 14:00-20:00 (8h)
dr Dorota Godlewska-Werner
07.06.2024 r. (piątek) w godz. 14:00-20:00 (8h)
dr Dorota Godlewska-Werner
27.06.2024 r. (czwartek) w godz. 17:00-19:15 (3h)
dr Dorota Godlewska-Werner
28.06.2024 r. (piątek) w godz. 17:00-19:15 (3h)
dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG

Powrót do poprzedniej strony