Budowanie kontaktu i porozumienia w relacji nauczyciel-student

prowadząca: dr Beata Mańkowska

Celem szkolenia jest uświadomienie istoty relacji mistrz-uczeń opartej na wzajemnym szacunku oraz świadomości pełnionych ról.


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 15 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 6 godzin (warsztat stacjonarny)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony