Budowanie kontaktu i porozumienia w relacji nauczyciel-student

prowadząca: dr Beata Mańkowska

Celem szkolenia jest uświadomienie istoty relacji mistrz-uczeń opartej na wzajemnym szacunku oraz świadomości pełnionych ról.


Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/esGmgmcP5h (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 12 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 6 godzin (warsztat stacjonarny)


Termin: 9 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 15.00-20.00 – szkolenie odwołano ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony