Proces grupowy, czyli nauczyciel w roli lidera

prowadząca: dr Dorota Godlewska-Werner

Celem warsztatu jest zapoznanie nauczycieli akademickim z etapami tworzenia się grup i przebiegu pracy zespołowej, a co za tym idzie omówienie ich mocnych i słabych stron dla przebiegu zajęć. W trakcie pracy warsztatowej zostaną wypracowane propozycje działań ze strony nauczyciela wspierające pracę studentów na poszczególnych etapach. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak zidentyfikować, na jakim etapie funkcjonowania są ich grupy zajęciowe oraz w jak sposób skutecznie na nie oddziaływać.

Program:

1. Etapy funkcjonowania grup
2. Mocne i słabe strony poszczególnych etapów
3. Wpływ dynamiki grupy na efektywność uczenia się
4. Wyzwania związane z procesem grupowym dla nauczyciela
5. Główne zadania nauczyciela na poszczególnych etapach

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/01kjEix2AX (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 30 kwietnia 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 20 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia: 4 godziny (warsztat stacjonarny)


Termin: 08.05.2024 r. 10:00-13:15


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony