Szkolenia doskonalące

METODY I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

DLA KOGO?

Szkolenia doskonalące dedykowane są nauczycielom akademickim, którzy legitymują się doświadczeniem dydaktycznym.

CEL

Celem szkoleń jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych, w obszarach wybranych przez nauczyciela akademickiego.

PROPONOWANE TEMATY SZKOLEŃ DO WYBORU* – SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

* tematy nie stanowią bloku szkoleniowego – w zależności od potrzeb można zapisać się na dowolną liczbę wybranych przez siebie szkoleń

DLACZEGO WARTO?

Udział w szkoleniach dydaktycznych oferuje pogłębienie posiadanych kompetencji praktycznych w obszarze wybranych przez Uczestnika zagadnień obejmujących: metody kształcenia, innowacyjne metody dydaktyczne i narzędzia.

WARUNKI REKRUTACJI?

Każdy nauczyciel akademicki UG może wziąć udział w rekrutacji – zapisy na każde szkolenie prowadzone są osobno. W przypadku ograniczonej liczby miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie przekazane zostaną Uczestnikom drogą mailową.

Zapisy na szkolenia realizowane w październiku w terminie: 26 – 30 września 2022 r. (przedłużone do 4 października 2022 r.)
Zapisy na szkolenia realizowane od listopada do lutego w terminie: 3 – 17 października 2022 r.


Wymiar – od 4 do 12 godzin w zależności od szkolenia


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony