Kontrowersyjne, sporne, trudne zagadnienia – jakie metody pracy na zajęciach?

prowadząca: dr Anna Kot

Celem szkolenia jest przedstawienie i przećwiczenie przez nauczycieli akademickich metod pracy możliwych do zastosowania podczas zajęć, na których poruszane są kontrowersyjne zagadnienia (powodujące silne zróżnicowanie opinii i stanowisk, mające źródło w odmiennych wartościach, związane z problemami o „niejednym” możliwym rozwiązaniu).


Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/VcmhkL6tPH (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 16 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 6 godzin (warsztat on-line)


Termin: 30 października 2023 r. (poniedziałek) w godz. 15:00-20:00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony