Komunikacja z osobami neuroróżnorodnymi w dydaktyce akademickiej

prowadzący: dr Grzegorz Kapuściński

Szkolenie ma dwa główne cele. Po pierwsze dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat obrazu głównych zaburzeń neurorozwojowych (tj. spektrum autyzmu i ADHD), potrzeb, możliwości i deficytów związanych z nimi. Po drugie zapoznanie uczestników z pewnymi technikami i strategiami komunikacyjnymi, których zastosowanie może przyczynić się do usprawnienia kontaktu i zaspokojenia potrzeb zarówno studentów i studentek neuroróżnorodnych, jak i ich neurotypowych kolegów i koleżanek, a także wykładowców czy innych pracowników kontaktujących się z osobami neuroróżnorodnymi. Cele te realizowane są w formule podawania informacji, ale w głównej mierze poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń między uczestnikami i ćwiczenie zastosowania technik komunikacyjnych.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/n27N51yVQH  (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 15 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci, pracownicy administracji (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia: 15 godzin (warsztat blended-learning)

Termin: Część I: 06.05.2024 r. 15:00-18:15 (warsztaty on-line) / Część II: 13.05.2024 r. 15:00-18:30 (warsztaty stacjonarne)
Część III: 20.05.2024 r. 15:00-18:30 (warsztaty stacjonarne) / Część IV: 27.05.2024 r. 15:00-17:30 (warsztaty stacjonarne)


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony