Jak skutecznie aktywizować studentów podczas zajęć w trybie stacjonarnym i zdalnym?

prowadząca: dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na różnorodność czynników, które mają wpływ na stopień aktywizowania się studentów podczas zajęć, przedstawienie narzędzi aktywizujących możliwych do wykorzystania podczas zajęć online oraz zajęć stacjonarnych.​


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 13 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 15 godzin (warsztat stacjonarny – trzy spotkania po 5 godzin)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony