Informacja zwrotna jako prezent dla studenta

prowadząca: dr Dorota Godlewska-Werner

Celem szkolenia jest omówienie warunków i zasad udzielania feedbacku, a także zapoznanie uczestników z narzędziami przekazywania informacji zwrotnej, zwłaszcza w kontekście przekazywania informacji negatywnej. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia w praktyce określonych narzędzi. Omówione zostaną także sposoby radzenia sobie z nieoczekiwanymi, trudnymi reakcjami studentów na usłyszaną informację. ​


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 16 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 4 godziny (warsztat stacjonarny)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony