English for Didactic Purposes

prowadzące: mgr Adriana Ruta-Wojciechowska, mgr Irena Moszczyńska-Janicka, mgr Monika Mechlińska-Pauli, mgr Joanna Chmielewska

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji językowych nauczycieli akademickich w kontekście ich pracy dydaktycznej. Szkolenie będzie obejmowało tematykę związaną z wystąpieniami publicznymi, prezentacjami, interakcjami na sali wykładowej i ćwiczeniowej oraz udzielaniem informacji zwrotnej. Uczestnicy poznają narzędzia językowe umożliwiające efektywną pracę dydaktyczną w języku angielskim. Spotkania będą również okazją do praktycznego przećwiczenia nowo zdobytych umiejętności. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego uczestników to B2.


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 12 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 12 godzin (warsztat stacjonarny – cztery spotkania po 3 godziny)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony