Atrakcyjna dyskusja moderowana

prowadząca: dr Dorota Godlewska-Werner

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom różnych sposobów prowadzenia dyskusji moderowanej tak, aby była ona atrakcyjna, przyjemna i zaskakująca dla studentów. Omówione zostaną szanse i potencjalne zagrożenia wprowadzanych typów dyskusji.​


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 16 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 6 godzin (warsztat stacjonarny)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony