Animacja w pracy nauczyciela: ruch + czas = dynamika

prowadzący: dr Piotr Arłukowicz, prof. UG

W trakcie szkolenia zapoznamy się z darmowymi programami do tworzenia animacji, takimi jak Pencil2D, Synfig oraz Blender. Wykonamy animację prostych obiektów – ruchomej strzałki pokazującej w prawo, ludzika z patyczków oraz kostki w wersji 3D. Animacje możemy wykorzystać do wzbogacenia swoich procesów dydaktycznych.


Link do formularza zgłoszeniowego: udostępniony zostanie w terminie późniejszym (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: bez limitu
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 4 godziny (warsztat on-line)


Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony