Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Ewa Szymczak (ewa.szymczak@ug.edu.pl)
 

Zastępcy redaktora naczelnego

dr hab. Lucyna Przybylska (lucyna.przybylska@ug.edu.pl)

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska (s.sliwinska@ug.edu.pl)

dr Beata Karpińska-Musiał (lingbet@ug.edu.pl)

dr Monika Woźniak (monika@ug.edu.pl)