dr Wojciech Glac

wojciech.glac@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Biologii UG, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Pracownia Neurobiologii

Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Jestem nauczycielem akademickim z prawie 20 letnim stażem, prowadzę zajęcia ze studentami różnych kierunków w formie wykładów i ćwiczeń oraz wykłady i warsztaty popularyzujące wiedzę o mózgu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestniczę w projektach podnoszących jakość dydaktyki. Jestem laureatem nagrody dla najlepszych nauczycieli Uniwersytetu Gdańskiego im. Mrongowiusza oraz nagrody Popularyzator Nauki w konkursie serwisu Nauka w Polsce PAP oraz MNiSW.

Doświadczenie w pracy szkoleniowej

Od wielu lat uczestniczę w projektach podnoszących jakość dydaktyki oraz prowadzę szkolenia (kilka tysięcy godzin) z zakresu wykorzystania wiedzy z obszaru neuronauk w edukacji i biznesie, innowacyjnych i aktywnych metod nauczania, w tym gamifikacji, edukacji opartej na grach (Game-Based Learning), uczeniu przez działanie (Learning-by-doing), rozwiązywanie problemów (Problem-Based Learning), uczeniu się opartym na projekcie (Project-Based Learning) czy na dociekaniu naukowym (Inquiry-Based Education) i innych.

Moje zadania w CDDiT

  • merytoryczne przygotowanie kursów dydaktycznych dla kadry akademickiej
  • prowadzenie szkoleń
  • dyżury eksperckie