dr Grzegorz Grzegorczyk, prof. UG

grzegorz.grzegorczyk@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Filologiczny UG, Instytut Lingwistyki Stosowanej; adiunkt.

Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Od 1997 roku pracuję dydaktycznie ze studentami w ramach przedmiotów językoznawczych. Od 2013 roku prowadzę studentów, akademików i ludzi biznesu jako tutor, coach i superwizor. Skupiam się na indywidualnym wsparciu ukierunkowanym na zgłaszane przez studentów i klientów potrzeby. Realizuję tutoring indywidualny w ramach Projektu MNiSW “Mistrzowie Dydaktyki – wdrożenia”.

Doświadczenie w pracy szkoleniowej

Od 2011 roku szkolę grupy jako trener w biznesie i edukacji (ponad 1800 godzin) w obszarach umiejętności tutorskich i coachingowych w zarządzaniu oraz edukacji (różnych szczebli), skutecznego stosowania strategii komunikacyjnych, autoprezentacji, narzędzi perswazji i przekonywania, technik prowadzenia rozmowy, wystąpień publicznych. Jestem certyfikowanym tutorem i coachem.

Moje zadania w CDDiT

  • merytoryczne przygotowanie kursu tutoringu akademickiego i kursu dydaktycznego
  • dyżury eksperckie dla doktorantów i nauczycieli akademickich
  • prowadzenie szkoleń