mgr Anna Osińska

anna.osinska@ug.edu.pl

Afiliacja

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu

Doświadczenie w pracy szkoleniowej i dydaktycznej

Moje doświadczenie zawodowe związane jest głównie z działalnością edukacyjną, przez ponad 15 lat pracowałam w firmie szkoleniowej zajmując się między innymi realizacją projektów unijnych, organizacją szkoleń, warsztatów, monitoringiem, tworzeniem programów szkoleniowych, pełniłam również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Moje zadania w CDDiT


  • Koordynowanie administracyjnych i organizacyjnych działań CDDiT.