Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego przygotowało ankietę, która pozwoli poznać potrzeby oraz trudności, jakie napotykają nauczyciele akademiccy w codziennej pracy dydaktycznej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą przede wszystkim do dalszego i systemowego tworzenia oferty szkoleń mających na celu umożliwienie kadrze UG podnoszenie swoich umiejętności dydaktycznych.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety!
Odpowiedzi można udzielić w terminie do 21 stycznia włącznie.

Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214LcxtAWlN2el1LhRFdl53TANNUNVdNV1JNVzc5QzZBSjlHNFdBVVNNRlpVWC4u
(uprzejmie prosimy o zalogowanie się do konta MS Office na tenancie pracowniczym)

Powrót do strony głównej