Zapowiedź oferty CDDiT na semestr letni 2022/2023

Szanowni Państwo,

Zespół Ekspertów z Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego przygotowuje na nadchodzący semestr letni ofertę szkoleń i warsztatów, dedykowanych wszystkim nauczycielom akademickim (niezależnie od stażu i doświadczenia).

Zapisy (za pośrednictwem formularzy MS Forms) prowadzone będą w pierwszym tygodniu semestru, tj. od 20 do 24 lutego 2023 r. Każdy nauczyciel akademicki może wybrać dowolną liczbę szkoleń i warsztatów, przy czym w przypadku ograniczonej liczby miejsc o zakwalifikowaniu się zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Do wyboru będą następujące tematy:

 • Asertywny nauczyciel – czyli w zgodzie ze sobą i innymi
 • Konflikt praca-dom i dom-praca – czyli jak zadbać o bezpieczny balans i harmonię pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • Konflikty w pracy nauczyciela – czyli od sporu do zgody
 • Superwizja – czyli jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia
 • Atrakcyjna dyskusja moderowana
 • Informacja zwrotna jako prezent dla studenta
 • Genially – przygotuj genialne materiały do zajęć
 • Interaktywne narzędzia = atrakcyjne zajęcia (praca m.in. z Mentimeter, Canva, Wordwall i in.)
 • Przerwa od TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), czyli o kilku „analogowych” metodach pracy na zajęciach
 • Wystąpienia publiczne w świecie akademickim
 • Gamifikacja w edukacji akademickiej
 • Tworzenie kursów e-learningowych od A do Z
 • Akademickie studio nagrań – profesjonalny webinar / materiał wideo dla studentów
 • Gra jako narzędzie dydaktyczne na przykładzie gier stosowanych na Wydziale Zarządzania
 • Zarządzanie czasem na wielu polach aktywności zawodowej
 • Komunikacja empatyczna między nauczycielem a studentem – trening
 • Portfolio studenta/learning diary jako narzędzia oceny i uczenia się
 • Jak skutecznie aktywizować studentów podczas zajęć w trybie stacjonarnym i zdalnym?
 • Uatrakcyjnienie zajęć na różnych kierunkach poprzez adaptację narzędzi dydaktycznych do nauki języków
 • Aktywizacja studentów podczas zajęć metodą Low Threshold Strategy
 • Potencjał z kieszeni – stwórz atrakcyjne materiały wideo
 • Grafika w pracy nauczyciela – tworzenie prostych form graficznych
 • Animacja w pracy nauczyciela: ruch + czas = dynamika
 • WordPress – tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi (np. strony kół naukowych, konferencji, wydarzeń)
 • Oswajanie z różnorodnością społeczno-kulturową / trening antydyskryminacyjny
 • Komunikowanie z osobami neuroatypowymi w dydaktyce akademickiej
 • Narzędzia wykorzystywane do przygotowania prezentacji i materiałów dydaktycznych
 • Wykład – czy na pewno relikt przeszłości? O klasycznej formie akademickiego kształcenia innowacyjnie
 • Ocenianie w szkole wyższej – od oceniania pracy młodzieży akademickiej do oceniania jako studiowania
 • Z inspiracji podejściem M. Montessori – czyli, jak prowadzić zajęcia aby rozwijać indywidualne potencjały studentów?

W semestrze letnim realizowany będzie również kurs doskonalący 2. stopnia “Tutoring akademicki dla praktyków“.


Powrót do strony głównej