Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniach naukowych

prowadzący: dr Grzegorz D. Stunża

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie doktorantów i pracowników naukowych w umiejętności efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w badaniach naukowych. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach integracji AI w pracy badawczej, zwiększaniu efektywności procesów badawczych i poszerzaniu horyzontów naukowych poprzez innowacyjne zastosowania AI.

Opis szkolenia:

Szkolenie koncentruje się na wykorzystaniu AI jako narzędzia wspierającego badania naukowe w różnych dziedzinach. Uczestnicy dowiedzą się, jak AI może przyczynić się do szybszego i dokładniejszego przetwarzania dużych zbiorów danych, identyfikacji wzorców i trendów, które mogą umknąć tradycyjnym metodologiom badawczym. Szkolenie podkreśli również, jak AI może wspierać innowacyjność i kreatywność w formułowaniu hipotez i eksperymentach. Zostaną przedstawione studia przypadków, gdzie AI znacząco przyczyniła się do postępu w różnych dziedzinach naukowych, podkreślając zarówno sukcesy, jak i wyzwania związane z jej zastosowaniem. Uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń, co pozwoli na głębsze zrozumienie potencjału AI w kontekście ich własnych projektów badawczych.

 
Link do formularza zgłoszeniowego: wkrótce (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: maksymalnie 3 grupy do 20 osób każda
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 4 godziny (warsztat on-line)
 

Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony