Zaproszenie na webinarium


Szanowni Państwo,

informujemy, że 7 września 2021 r. w godz. 9:00-12:30 odbędzie się webinarium “Modele tutoringu a strategie rozwoju kompetencji dydaktyki akademickiej“, organizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER). Uczestników projektu oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem instytucjonalnego wsparcia dydaktyki w uczelniach serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM.


Podczas webinarium dr Ewa Szymczak, we współautorstwie z dr Beatą Karpińską-Musiał, wygłosi referat:
Doskonalenie dydaktyczne i tutoring akademicki w Uniwersytecie Gdańskim.

Harmonogram:

Czas Temat
09:00-09:10   1. Otwarcie konferencji: 
  – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Piotr Krasiński
  – Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy – Joanna Kuszlik-Cichosz
  – Zespół polskich Ekspertów przy projekcie Mistrzowie dydaktyki
09:10-09:30   2. Plany dotyczące centrów doskonałości dydaktycznej i powiązania obecnego projektu z przyszłym: 
  – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Piotr Krasiński
  – p.o. Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – dr Andrzej Kurkiewicz
09:30-09:50   3. Modele tutoringu na uczelniach zagranicznych
      Przedstawienie publikacji eksperckiej: 
  – Zespół polskich Ekspertów przy projekcie Mistrzowie dydaktyki
09:50-10:00   4. Przerwa
10:00-11:10   5. Centra tutoringu/doskonałości dydaktycznej na polskich uczelniach
      Prezentacje dotyczące działalności w zakresie wsparcia dydaktyki oraz dobrych praktyk: 
  – Politechnika Wrocławska
  – Uniwersytet Jagielloński
  – Uniwersytet Gdański
  – Politechnika Warszawska
11:10-12:15   6. Dyskusja na temat centrów: potrzeby, bariery versus rozwiązania
      Sesja pytań i odpowiedzi – cel wypracowanie rekomendacji dla MEiN
12:15-12:30   7. Zamknięcie konferencji, podsumowanie dyskusji
  – Zespół polskich Ekspertów przy projekcie Mistrzowie dydaktyki
  – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki- Piotr Krasiński


Powrót do strony głównej