Webinar – 26 stycznia 2023 r.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Syllabus (karta przedmiotu), relikt starego systemu, którego nikt nie czyta, czy mapa do skarbu na placu budowy? “, który 26 stycznia 2023 r. (czwartek) od godz. 17:00 poprowadzi dla Państwa Paweł Jasiński.

Opis webinaru:

Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na 4 pytania:

1. Dlaczego syllabus (relikt?) jest ważny? – jaki jest sens tworzenia dokumentu, skoro nikt go nie czyta. Przepisy, wytyczne i potencjalni czytelnicy.
2. Jak syllabus może mnie wspierać? – wygodny fotel w moim ogródku, który może pomóc w uczeniu się. Inspiracje do innego podejścia.
3. Mapa na mapie – czy leci z nami pilot? – o jakości mojego i naszego skarbu. Syllabus jako element większego planu.
4. Relikt czy mapa – czym dla mnie jest syllabus?

Z niecierpliwością czekam na dyskusję z Państwem.

Paweł Jasiński – akredytowany praktyk tutoringu, ekspert w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, doradca w karierze, nauczyciel akademicki. Od ponad 15 lat wspiera ludzi w procesach rozwojowych. Przygotował 7 kierunków do wizytacji PKA, brał udział w stworzeniu 8 kierunków studiów. Przez 6 lat pełnił funkcję Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia (WIĘCEJ INFORMACJI).

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRmYjIzMjUtNGQ2Mi00OTg3LTkxN2QtOGFhZTA0NGI0Mzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22535a401b-7a76-4b5d-8511-5d979dd300d3%22%7d

Na webinar nie obowiązują zapisy. Udział nie jest potwierdzany zaświadczeniem.

Powrót do strony głównej