Webinar #2

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Jak feniks z popiołów“, który 1 lutego 2022 r. (wtorek) w godz. 12:00-13:30 poprowadzi dr Wojciech Glac, prof. UG.

Opis webinaru:

Nauczyciel akademicki, którego ogarnęły płomienie wypalenia zawodowego, ma dwie możliwości – albo odejść w urnie, albo odrodzić się z popiołu niczym feniks.
Webinar poświęcony będzie przedstawieniu mózgowego mechanizmu wypalenia zawodowego oraz praktycznych i sprawdzonych sposobów na to, jak pozostając nauczycielem, odzyskać motywację oraz satysfakcję z uczenia.

Link (aktywny dla osób zalogowanych w Office na tenancie pracowniczym):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM2MTVjZGEtZjg4OC00MzQ0LWFhYzItM2FhYjhmNjg5OWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221e60eb0b-258e-48c6-9055-5aad1364a600%22%7d

Powrót do strony głównej