Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Zespół Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu pod hasłem VIVA DYDAKTYKA, które odbędzie się na Wydziale Biologii w dniu 21 czerwca 2023 r. w godz. 10:00-16:00. Naszą ideą jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z dydaktyką akademicką, a całość wydarzenia ma mieć charakter radosnego, nieformalnego forum służącego wzajemnej inspiracji.

Osoby zainteresowane wydarzeniem, które chciałyby otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, uprzejmie prosimy o uzupełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/V9SrfFH4rt

PROGRAM WYDARZENIA

10.00-11.00

Wykład pt. “Dydaktyka w procesie poszukiwań” / prof. dr hab. Marlena Lembicz

(…) Chcę powiedzieć, że będąc dydaktykiem czy też “uprawiając dydaktykę” każdy z nas jest/powinien być w procesie poszukiwań i dlatego to jest takie trudne być dydaktykiem badaczem jak i dydaktykiem praktykiem. Poszukiwania nie mają końca, nie mogą mieć końca, jeśli jest zmienność, a więc ewolucja, a przecież jest, nikt dotąd tej teorii nie obalił. Opowiem o swoich poszukiwaniach, rozwiązaniach skutecznych tylko “na chwilę”, “tu i teraz”.

prof. dr hab. Marlena Lembicz – ekolog, botanik, mykolog, nauczyciel akademicki pracujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania naukowe dotyczą interakcji między grzybami tzw. endosymbiontami, roślinami i zwierzętami na poziomie fizjologicznym, ekologicznym i ewolucyjnym. Kierownik/wykonawca w ponad dziesięciu grantach polskich i jednym finansowanym przez National Geographic Science. Członek Komitetu Zarządzającego dwóch Akcji COST UE poświęconych endosymbiontom w celu ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. Prowadzi wykłady i konwersatoria dla studentów różnych kierunków, w tym dla przyszłych biotechnologów i bioinformatyków. Ostatnio współautorka koncepcji nowych zajęć łączących naukę z technologiami, inżynierią, matematyką i sztuką dla studentów kierunku nauczanie biologii i przyrody (STEAM). Certyfikowany tutor, przywódca w edukacji. Laureatka nagrody Preceptor Laureatus UAM 2022. Miłośniczka Dolnego Śląska i wędrówek górskich.

11.00-12.00

Rok akad. 2022/23 w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu
Podsumowanie działań i aktywności szkoleniowej, prezentacja czasopisma Horyzonty Edukacji Akademickiej, wręczenie certyfikatów Uczestnikom szkoleń.

12.00- 13.30

Stragany dydaktyczne z przerwą kawową

 • Sztuczna inteligencja w edukacji. Planowanie, wskazówki użycia, narzędzia i krytyczne stosowanie (dr Grzegorz D. Stunża)
 • Jak rozbudzić uwagę, czyli pierwsze 5 sekund z Rachunkowością (dr Monika Mazurowska)
 • Gry symulacyjne w dydaktyce (dr Marek Kalinowski)
 • Od jajka do jabłka (dr Dorota Dykalska)
 • Wiadomości Dydaktyczne (dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG, dr Beata Kowalczyk, dr Marcin Michalak)
 • Master Your Academic English (mgr Joanna Chmielewska, mgr Monika Mechlińska-Pauli, mgr Adriana Ruta-Wojciechowska, mgr Irena Moszczyńska-Janicka)
 • Kostki edukacyjne na użytek dydaktyki akademickiej (dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG)
 • Przygotowanie przyszłych nauczycieli chemii do wykorzystania laboratoryjnej metody problemowej w pracy z uczniami (dr Bożena Karawajczyk)
 • Tutoring akademicki – wdrożenie projektu Mistrzowie Dydaktyki na Wydziale Biologii (dr Ewa Piotrowska, dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG)
 • Sztuczna inteligencja – Eksplozja możliwości w nauczaniu i nauce języków obcych? (mgr Marzanna Stanek-Kozłowska)
 • Metoda “Jigsaw Puzzle” w pracy grupowej studentów biotechnologii (dr Alicja Chmielewska)
 • Gry w dydaktyce akademickiej – pokaz autorskich gier planszowych i pokojów zagadek wykorzystywanych w pracy ze studentami (dr Wojciech Glac, prof. UG)
 • Technika “fishbowl”. Jak dyskutować kreatywnie i z zaangażowaniem? (dr Martyna Wielewska-Baka, dr Aneta Lewkowicz, dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG)
 • Przystań w BUG i poczytaj (Biblioteka UG)
13.30-14:30

Panel dyskusyjny “Rutyna versus zaskoczenie: dlaczego się szkolimy i co wnosimy tym faktem w kulturę uniwersytetu?”
Prowadząca: dr Beata Karpińska-Musiał

 • dr Dorota Dykalska (WNS)
 • dr Beata Kowalczyk (WPiA)
 • dr Leszek Reszka (WE)
 • dr Monika Mazurowska (WZ)
 • dr Helena Draganik (WF)
14.30- 14.45

Przerwa kawowa

14.45-15.45

Debata z cyklu Idee Edukacji Akademickiej pt. “Dlaczego, po co i dla kogo uniwersytet?”
Prowadzący: dr Jarosław Jendza

Tegoroczny cykl spotkań wokół “Idei edukacji akademickiej” zamkniemy pytaniami o sens uniwersytetu. Zastanowimy się wspólnie nad fundamentalnymi pytaniami o to, czym jest/może być/był uniwersytet w porównaniu z innymi uczelniami wyższymi. Spróbujemy zmierzyć się z kwestią adresata i ewentualnej roli uniwersytetu w regionie, świecie, systemie edukacji publicznej. Zapraszamy do współmyślenia!

15.45 -16.00

Zakończenie

PLAKAT

VIVA - plakat

Powrót do strony głównej