Zapowiedź konferencji


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Szkoły Wyższej “VIVA DYDAKTYKA”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 16-18 czerwca 2024 roku . Tematem przewodnim będą transformacje krajobrazu szkolnictwa wyższego na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym, międzyorganizacyjnym oraz globalnym z perspektywy zarówno uczestników, jak i organizatorów procesów kształcenia.

Ponieważ cenimy różnorodność, program konferencji jest zróżnicowany pod względem form spotkań, potencjalnych grup docelowych oraz “języków” opisu dydaktyki szkoły wyższej. Znajdzie się w nim miejsce na refleksje nad praktyką dydaktyczną, debaty i spotkania dyskusyjne, sieciowanie absolwentów programu „Mistrzowie Dydaktyki” i zespołów zaangażowanych w uczelniane centra dydaktyczne, prezentację wyników badań naukowych w obszarze dydaktyki oraz forum wymiany dobrych praktyk i znane z poprzedniej edycji stragany dydaktyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie: https://cddit.ug.edu.pl/viva i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Powrót do strony głównej