Tworzenie treści edukacyjnych za pomocą GPT-3.5, GPT-4 i Bard – Podstawy

prowadzący: dr Grzegorz D. Stunża

W trakcie czterogodzinnego szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami korzystania z modeli językowych GPT-3.5, GPT-4 i Bard w celu tworzenia treści edukacyjnych. Omówione zostaną rodzaje generowanych treści, takie jak pytania, odpowiedzi, scenariusze lekcji czy ćwiczenia. Uczestnicy zdobędą kompetencje dotyczące formułowania pytań do modeli, zrozumienia ich ograniczeń oraz praktycznego korzystania z nich do tworzenia różnorodnych treści.


Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/TX8ZfjPwf8 (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r.

Liczba dostępnych miejsc: 30 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 4 godziny (warsztat on-line – dwa spotkania po 2 godziny)

GRUPA 1: część I – 15 listopada 2023 r. (środa) w godz. 18.00-20.00, część II – 22 listopada 2023 r. (środa) w godz. 18.00-20.00
GRUPA 2: część I – 6 grudnia 2023 r. (środa) w godz. 18.00-20.00, część II – 13 grudnia 2023 r. (środa) w godz. 18.00-20.00.


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony