Sztuczna inteligencja – asystent/ka wsparcia w pracy akademickiej

prowadzący: dr Grzegorz D. Stunża

Cel szkolenia:

Celem tego czterogodzinnego szkolenia online jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) jako wsparcia w pracy akademickiej. Szkolenie ma na celu pokazanie m.in., jak AI może wspomagać w generowaniu pomysłów, pisaniu, redagowaniu, tłumaczeniu, korekcie, poszukiwaniu artykułów oraz tworzeniu spersonalizowanych botów do różnych zastosowań akademickich.

Opis szkolenia:

Szkolenie skupi się na praktycznych aspektach wykorzystania AI w pracy akademickiej. Uczestnicy dowiedzą się, jak narzędzia AI mogą wspierać proces twórczy, od generowania innowacyjnych pomysłów po pomoc w pisaniu i redagowaniu publikacji naukowych. Omówione zostaną techniki AI używane do efektywnego tłumaczenia i korekty tekstów, co jest kluczowe w międzynarodowym środowisku akademickim. Szkolenie uwzględni również wykorzystanie AI w poszukiwaniu i analizie naukowych artykułów i danych, co może znacznie przyspieszyć proces badawczy. Dodatkowo, uczestnicy nauczą się, jak tworzyć i dostosowywać osobiste boty AI do indywidualnych potrzeb, co może zwiększyć efektywność i produktywność ich pracy naukowej. Przez interaktywne sesje, studia przypadków i dyskusje, szkolenie zapewni uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności, które można od razu zastosować w ich codziennej pracy akademickiej.

 
Link do formularza zgłoszeniowego: wkrótce (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: maksymalnie 3 grupy do 20 osób każda
Dla kogo? nauczyciele akademiccy


Wymiar szkolenia – 4 godziny (warsztat on-line)
 

Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony