Budowanie kontaktu i porozumienia w relacji nauczyciel-student

prowadzący: dr Beata Mańkowska

Celem szkolenia jest uświadomienie istoty relacji mistrz-uczeń opartej na wzajemnym szacunku oraz świadomości pełnionych ról.

Link do zapisów: https://forms.office.com/r/UgKNFjBTNq (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: 3 października 2022 r. (godz. 8.00) – 17 października 2022 r. (godz. 12.00)

Liczba dostępnych miejsc – 30 osób (utworzone zostaną 2 grupy, po 15 osób każda)

Wymiar szkolenia – 6 godzin (warsztat stacjonarny)

I grupa – 21.10.2022 r. (piątek), godz. 15:00-20:00, sala 116 w siedzibie CDDiT (budynek Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie)
II grupa – 25.11.2022 r. (piątek), godz. 15:00-20:00, sala 116 w siedzibie CDDiT (budynek Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie)

Powrót do poprzedniej strony