t.e.m.a.t.

prowadząca/y: dr Anna Kot

Opis

 

Link do formularza zgłoszeniowego: link (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od xx-xx-xxxx r. (godz. 8:00) do xx-xx-xxxx r. r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: xx osób
Dla kogo? 

Liczba dostępnych miejsc: xx osób
Dla kogo? 

Termin: Część I: xx.xx.xxxx r. xx:xx-xx:xx  

Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem