Superwizja – czyli jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia

prowadząca: dr Beata Mańkowska

Cel ogólny:

profilaktyka wypalenia zawodowego oraz ochrona zdrowia i dobrostanu psychicznego uczestników

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie uczestników z superwizją jako metodą profesjonalnego wsparcia oraz rozwoju osobistego
  • poznanie mechanizmów chroniących przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia uruchamianych przez superwizję
  • uświadomienie źródeł własnych trudności w pracy zawodowej
  • doświadczenie wsparcia emocjonalnego, oceniającego, instruktażowego oraz instrumentalnego w grupie
  • nauka wspólnej analizy problemów oraz opracowywania optymalnych rozwiązań w obszarze zawodowym

Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów psychologicznych i obejmować trzy comiesięczne spotkania (każde po 6 godz. dydaktycznych) co wzmocni i utrwali pozytywne efekty pracy.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/XVMyCJrrSy (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 15 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci, pracownicy administracji (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia: 18 godzin (warsztat stacjonarny – 3 x 6 godzin)


Termin: Część I: 22.03.2024 r. 15:00-20:00 / Część II: 26.04.2024 r. 15:00-20:00 / Część III: 24.05.2024 r. 15:00-20:00


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony