Spotkanie z badaczkami z Uniwersytetu w Odessie


W dniu 9 listopada 2023 r. Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG odwiedziła delegacja z Uniwersytetu w Odessie.

Głównym celem spotkania było przedstawienie zadań i aktywności CDDiT oraz podzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami. Odbył się również warsztat “Three sensitive areas of professional academic teaching: designing courses, their evaluation and social relationships (tutoring as example)”, który poprowadziła dr Beata Karpińska-Musiał.

Wizytę zrealizowano w ramach projektu NAWA

Complementary support of activities undertaken by the University of Gdansk within the framework of the European University alliance called The European University of the Seas [SEA-EU] in the scope of academic cooperation with the Odessa National University named after I. Mechnikov – NAWA COOPERATION AGREEMENT No. BPI/UE/2022/3-00.

Powrót do strony głównej