Spotkania interwizyjne dla Trenerów CDDiT


Drodzy Czytelnicy!

Chcielibyśmy podzielić się z Wami ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu w ostatnich dniach.

Już teraz rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do nowego roku akademickiego, a jednym z kluczowych elementów tego procesu były Dni Interwizji Trenerskich, które odbyły się w dniach 14-15 września.

Dni Interwizji Trenerskich to wyjątkowe wydarzenie, które pozwoliło naszemu zespołowi trenerów na pogłębienie kompetencji w zakresie pracy szkoleniowej. Podczas tych dwóch dni odbyły się intensywne dyskusje, warsztaty i wymiana doświadczeń, które miały na celu doskonalenie procesów nauczania i szkolenia.

Podczas tych dni poruszaliśmy wiele ważnych kwestii związanych z procesem szkolenia, w tym:

  • Refleksja Pedagogiczna: Trenerzy mieli okazję głębiej zastanowić się nad własnymi programami szkoleniowymi, analizować ich skuteczność i dostosowywać do potrzeb uczestników.
  • Warsztat Trenerski: Omówiliśmy dywersyfikację metod pracy, aktywizację grupy, balans między teorią a praktyką oraz znaczenie struktury w procesie nauczania.
  • Diagnoza Zagrożeń/Ryzyk: Zajęliśmy się identyfikacją potencjalnych zagrożeń i ryzyk w procesach szkoleniowych, co pozwoli na ich wcześniejsze rozpoznanie i zarządzanie nimi.
  • Ice-Breaking: Dowiedzieliśmy się, jak skutecznie otwierać i zamykać szkolenia, aby stworzyć przyjazną i twórczą atmosferę.
  • Procesy Grupowe i Role Nauczyciela: Omówiliśmy procesy zachodzące w grupie szkoleniowej oraz rolę trenera w tym kontekście.
  • Komunikacja i Retoryka: Skupiliśmy się na technikach komunikacji, pytaniach coachingowych, autorefleksji dzięki pytaniom, zarządzaniu ciszą, mowie ciała i proksemice.
  • Feedback: Nauczyliśmy się, jak skutecznie dostarczać i przyjmować feedback, co jest kluczowe dla rozwoju każdego trenera.

Dziękujemy naszemu zespołowi trenerów za aktywny udział, zaangażowanie oraz twórczy ferment, który towarzyszył naszym dyskusjom. Wasza wiedza i doświadczenie są nieocenione, i to dzięki Wam możemy rozwijać się i doskonalić nasze szkolenia.

Dni Interwizji Trenerskich były dla nas doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i pogłębienia naszej wiedzy. Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję za rok!

Bądźcie z nami na bieżąco, ponieważ przygotowujemy wiele interesujących inicjatyw i szkoleń na nadchodzący rok akademicki.

Zespół CDDiTPowrót do strony głównej