Speaking Skills in Academic Context

prowadzące: mgr Adriana Ruta-Wojciechowska, mgr Irena Moszczyńska-Janicka, mgr Monika Mechlińska-Pauli

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli akademickich i przygotowanie uczestników do efektywnej pracy dydaktycznej w języku angielskim. Szkolenie jest dedykowane wykładowcom, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz uczestnictwa w dyskusjach na arenie międzynarodowej. Program skupia się na rozwijaniu sprawności mówienia, precyzji językowej oraz umiejętności dopasowania rejestru językowego do charakteru wypowiedzi. Spotkanie będzie zorganizowane w formie konwersacji, nacisk kładziony będzie na praktyczne ćwiczenie nowo zdobytych umiejętności. Szkolenie w języku angielskim, wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego uczestników to B2.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/JcmCLTZsXP (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 12 osób
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia: 18 godzin (warsztat stacjonarny – 6 x 3 godziny)

Termin: Część I: 11.04.2024 r. 16:00-18:30 / Część II: 18.04.2024 r. 16:00-18:30 / Część III: 25.04.2024 r. 16:00-18:30
 Część IV: 09.05.2024 r. 16:00-18:30 / Część V: 16.05.2024 r. 16:00-18:30 / Część VI: 23.05.2024 r. 16:00-18:30


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony