Oferta mentoringu dla społeczności akademickiej UG

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do skorzystania w semestrze zimowym 2023/2024 z oferty mentoringu, przygotowanej przez CDDiT.

Kryteria rekrutacji
:

Potrzeba rozmowy na tematy związane z dydaktyką akademicką lub projektowaniem swojej ścieżki kariery akademickiej. Zakres problematyki zależy od preferencji i potrzeb Mentees, może dotyczyć konsultacji nowych rozwiązań dydaktycznych, wsparcia w zakresie relacji ze studentami, dyskusji o ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach pojawiających się w trakcie pracy akademickiej.

Badania w obszarze FJA (Functional Job Analysis) w literaturze przedmiotowej na temat szkolnictwa wyższego, jak też wyniki ankiet ewaluacyjnych szkoleń realizowanych w CDDiT UG wskazują jednoznacznie na zgłaszaną potrzebę zindywidualizowanego wsparcia mentorskiego wśród akademików i akademiczek.

Staramy się wyjść naprzeciw tej potrzebie i dlatego zapraszamy do skorzystania z naszej tegorocznej oferty mentoringu indywidualnego wszystkich: zarówno już doświadczonych, jak też tych na starcie kariery akademickiej. Nie ma znaczenia stopień lub tytuł naukowy, staż pracy ani dyscyplina naukowa.

Więcej o samym mentoringu tutaj: https://cddit.ug.edu.pl/o-mentoringu

Sposób i termin rekrutacji:

Zgłoszenie prosimy wysłać bezpośrednio do wybranego mentora/mentorki w terminie 16-22 października 2023 r. Adresy e-mail oraz informacje na temat prowadzących mentoring, znajdą Państwo na poniższych stronach:

Czas trwania mentoringu dla 1 mentee:

6 godzin lekcyjnych – liczba spotkań i rozłożenie godzin w tym zakresie do indywidualnego ustalenia z zainteresowanymi, jednak nie mniej niż 3 spotkania po 2 godziny (może być częściej, a krócej).

Podane niżej daty pierwszych spotkań są wstępną propozycją, którą można w razie potrzeby modyfikować już bezpośrednio z wybraną mentorką/mentorem.

Forma mentoriali:

Minimum dwa spotkania stacjonarnie, pozostałe godziny dowolnie onsite lub online – zależnie od preferencji zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CDDiT

Powrót do strony głównej